Amino acids (urine)

Telepath:
Urine Amino Acid TLC: ATCU1J, Quantitative urine amino acids (1): QAAU1J, Quantitative urine amino acids (2): QABU1J, Quantitative urine amino acids (comment): QACU1J
ICE Codes:
Urine amino acid TLC: LACTU, Quantitative urine amino acids: LATCU